ประกันสุขภาพ - AN OVERVIEW

ประกันสุขภาพ - An Overview

ประกันสุขภาพ - An Overview

Blog Article

ประกันเดินทางต่างประเทศ ประกันสำหรับนักศึกษาต่อในต่างประเทศ ประกันเดินทางสำหรับเล่น สกีและสโนว์บอร์ด

ปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจชอบ จะเพิ่มหรือลดความคุ้มครองก็ทำได้ทันที

ประกันภัยคุ้มครองโรคฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิง

ไม่จำกัดวงเงินต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

การเรียกร้องประกันชีวิต การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประสบอุบัติเหตุ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรม การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทอื่น ๆ ลงชื่อใช้งาน ชับบ์ ไลฟ์

ประกันโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุ ออนไลน์ ฮัลโหล เฮลธ์ ถึงโรคร้ายจะมา ก็ไร้กังวล มั่นใจไปกับประกันอุบัติเหตุและโรคติดเชื้อจากแอกซ่า

โปรโมชั่นสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพ ตรวจสอบสถานะการสมัครสินเชื่อ

ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย คือ ประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดย แบ่งวงเงินความคุ้มครองแยกสำหรับแต่ละรายการ เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ายา และค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ

• ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือดและค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย

และที่ปรึกษาการเงิน ที่พร้อมให้บริการคุณด้วยความเป็นมืออาชีพ

เราคัดสรรแผนประกันที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ร่วมงานกับเรา ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา ×

ตามเงื่อนไขการพิจารณาการรับประกันภัยของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ผู้ป่วยในสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ (ความคุ้มครองร่วมกันภายในครอบครัว)

Report this page